ENGLISH | עברית

 

קורסי פיתוח מנהיגות לנשים

חלק מהקורסים בדגש על קידום הבריאות בקרב נשים.

התכנים:

עיצוב תפקידי מנהיגות בארגון, הקניית מיומנויות: סגנונות תקשורת בין אישית, מנהיגות אישית, ניהול ישיבות, תכנון וביצוע פרויקטים, גיוס כספים ומתנדבים, עבודת צוות, ניהול זמן, ריכוז והאצלת סמכויות וביצוע פרויקט בקהילה.

סדנאות מנהיגות נערכו בשיתוף פעולה עם החברה למתנ"סים, לנשים עולות במכללה לקידום מנהיגות קהילתית, בבית נתן, לתושבי ניסנית, ובפרויקט דו-קיום עם קבוצת נשים יהודיות וערביות בירושלים.

מה אומרים עלינו:

"נהניתי מאוד מההכשרה שקיבלנו ואני מאושרת שהפרויקט שהקמנו כתוצאה מהקורס תרם למאות משתתפות!" נ.מ, מתנ"ס יובלים

 

לקבלת תכנית לימודים לדוגמה, נא ליצור קשר עם המכון: 08-9266102 או במייל: info@maavarim.biz

 
Maavarim Logo
 Mindfit55 Logo

"השירות שניתן ע"י החברה היה מעולה. מנכ"לית החברה, גב' ג'ודי פיירשטיין, שהנחתה את רוב הקורסים והסדנאות, היא מקצועית מאוד ומיומנת ובעלת יכולת למידה בנוגע לצרכי הארגון. "נעמי אביעזר, עו"ס, עובדת רווחה של בנק ישראל