ENGLISH | עברית

 

סדנאות לניהול תקציב המשפחה

סדנאות אלו הועברו ב-5 שפות ב-20 ישובים, בעמותות, משרדי ממשלה, מועצות, לשכות רווחה, מתנ"סים, עיריות, פרוייקט "עצמאות" של הג'וינט בישובים במרכז, בכל סניפי עמותת ידיד ובמט"י ירושלים. הכשרנו את צוות עמותת ידיד שממשיך להנחות סדנאות אלו.

התכנים:

אני וכסף, מה מסמל הכסף ומדוע אנו נרתעות ממנו, חסמים עיקריים בעיסוק בכסף, כסף כערך וכביטוי למימוש עצמי והצלחה, טיפול בתקציב המשפחתי – אחריות כל בני הבית, ניהול נבון של תקציב המשפחה, הצלחה, קריירה וייסורי מצפון, שליטה, לקיחת אחריות וקבלת החלטות, יצירת מקורות הכנסה נוספים, סדנת רעיונות, צרכנות נבונה - הרגלי צריכה סבירים, כיצד לנהל כסף ביום יום, ניהול הוצאות קבועות על פי קביעת סדרי עדיפויות, תכנון לטווח ארוך, תוכניות חיסכון ומשכנתאות, עבודה עם הבנקים, הצגת התוכניות האישיות וסיכום

מה אומרים עלינו:

כתבה על סדנה שלנו ע"י יגאל כהן, "נלחמים באוברדרפט:הצלחה לסדנה הראשונה לניהול תקציב המשפחה".

תגובות לסדנה לניהול תקציב המשפחה:
"הסדנה נתנה לי להבין כי אני יכולה לשלוט על חיי רק אם אני יודעת מה קורה בחיי וכעת אני הרבה יותר זהירה בהוצאות אך גם יודעת מתי כן להוציא ועל מה. הסדנה עזרה לי לדעת כיצד להסתכל ולבדוק הכול. הסדנה הועברה במתכונת מתאימה לצרכי ובצורה מאוד מעניינת על ידי המרצה". (סדנה בת"א מטעם עמותת ידיד).

"קיבלתי התייחסות אישית ופתיחות שאפשרו לי להעלות התמודדויות אישיות. קיבלתי ביטחון להסתכל להתמודדות עם כסף ישר בעיניים. הדגש ניתן לנושאים רלוונטיים לי כאישה חד הורית" (משתתפת בסדנה בשדרות)

"אני כבר קונה רק מה שבאמת אני צריכה, אני בודקת בזהירות ובחשדנות כל מיני מבצעים ומבינה שהמבצעים ברובם נועדו כדי להגדיל את המכירות שלהם. אני משווה מחירים בכל פעם שאני הולכת לסופר. בזכות הקורס אנחנו המשתתפות הפכנו לחברות ולקבוצה תומכת" (פוז אבו סיאם, סדנה ברהט)

 

לקביעת פגישה או קבלת פרטים, נא לפנות למכון: info@maavarim.biz או  08-9266102

Maavarim Logo
 Mindfit55 Logo

"מנכ"לית החברה, גב' ג'ודי פיירשטיין קיבלה משימות רבות לארגון ההרצאות. היא פעלה בצורה אחראית, קפדנית, יסודית ורצינית מאוד. את מרבית הקורסים העבירה גב' פיירשטיין ותפקדה במסירות רבה."  אורי שרף, מנכ"ל מט"י  ירושלים